Lenovo T60 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Ziffernblock Lenovo T60 herunter. Lenovo T60 User's Manual Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 80
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf30 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
ThinkPad
®
T60
Service
och felsökning
Innehåller:
v Introduktion till andra informationskällor
v Viktiga tips om skötseln av datorn
v Testning och felsökning
v Återställningsalternativ
v Hjälp och service
v Garantiinformation för datorn
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 79 80

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - ThinkPad

ThinkPad® T60Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av dator

Seite 2

Söka efter information med hjälp av ThinkVantage-knappen Den blå ThinkVantage-knappen kan vara användbar i många lägen när datorn f

Seite 3

Kapitel 2. Sköta om ThinkPad-datorn Datorn är visserligen tålig och fungerar utan problem under normala förhål-landen, men det är än

Seite 4

v Datorns bildskärm är utformad för att fällas upp och användas i en vinkel lite större än 90 grader. Fäll inte upp skärmen i

Seite 5 - Innehåll

v Vänd inte datorn upp och ned när nätadaptern är ansluten. Om du gör det kan nätadapterns kontakt gå sönder. v Stäng av dato

Seite 6

2. Torka av alla tangenter med trasan. Torka av en tangent i taget. Om du försöker torka av flera tangenter samtidigt kan trasa

Seite 7 - Läs detta först

Kapitel 3. Lösa problem med datorn Vanliga frågor . . . . . . . . . . . .8 Testa datorn . . . . . . . . . . . .9 Felsö

Seite 8

Vanliga frågor I det här avsnittet besvaras vanligt förekommande frågor och du får veta var du hittar detaljerade svar. Mer informat

Seite 9 - © Copyright Lenovo 2006 1

Testa datorn Om du har problem med datorn kan du göra en felsökning med hjälp av pro-grammet PC-Doctor® for Windows. Gör så här: 1

Seite 10 - 2 ThinkPad

Om du förbereder dig för att kontakta Customer Support Center bör du skriva ut testrapporten så att du snabbt kan förse supporttek

Seite 11 - Var försiktig med datorn

Meddelande: 0176: System Security - The System has been tampered with. Lösning: Meddelandet visas om du har tagit bort säkerhetskret

Seite 13 - Sköta om ThinkPad-datorn

Meddelande: 01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue. Lösning: ThinkPad-dator

Seite 14 - Rengöra datorns bildskärm

Meddelande: 0280: Previous boot incomplete Lösning: Datorn kunde inte startas vid ett tidigare tillfälle. Stäng av datorn och starta

Seite 15 - © Copyright Lenovo 2006 7

Meddelande: 2100: Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive), 2102: Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive),

Seite 16 - 8 ThinkPad

Om något av följande meddelanden visas lämnar du in datorn på service: 0175: Bad CRC1, stop POST task 0177: Bad SVP data, stop PO

Seite 17 - Testa datorn

Problem: När jag startar datorn är skärmen tom, men jag hör två eller flera ljudsignaler. Lösning: Kontrollera att minneskortet är

Seite 18

Problem med tangentbord Problem: Vissa eller samtliga tangenter på tangentbordet fungerar inte. Lösning: v Om problemet inträffade om

Seite 19

Problem vid vänteläge eller viloläge Problem: Datorn går över i vänteläge direkt efter POST (lampan för vänteläge tänds). Lösning: K

Seite 20 - 12 ThinkPad

Problem: Datorn går oväntat över i vänteläge. Lösning: Om processorn blir för varm går datorn automatiskt över i vänteläge för att

Seite 21

Problem: Några bildpunkter på skärmen är ljusa, släckta eller missfärgade varje gång du startar datorn. Lösning: Detta är en egenskap

Seite 22 - 14 ThinkPad

Problem med en hårddisk Problem: Hårddisken fungerar inte. Lösning: Se till att enheten finns med i listan ″Boot priority order″ på

Seite 23 - Fel utan felmeddelanden

ThinkPad® T60Service och felsökning

Seite 24 - 16 ThinkPad

Starta BIOS Setup Utility Datorn har ett program för BIOS-inställningar (IBM BIOS Setup Utility), där du kan ange olika konfiguration

Seite 25 - Problem med pekdon

Kapitel 4. Återställningsalternativ Introduktion till Rescue and Recovery Om Windows inte fungerar ordentligt kan du försöka lösa eller

Seite 26 - 18 ThinkPad

ning. För att vara säker på att installationen blir korrekt ska du installera den optiska enheten i Ultrabay Slim innan du återstä

Seite 27

Kapitel 5. Uppgradera och byta enheter Byta batteri Viktigt Läs Säkerhets- och garantiinformation innan du byter batteriet. 1. Stäng

Seite 28 - 20 ThinkPad

5. Skjut batterispärren till låst läge. 6. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn.Uppgradera hårdd

Seite 29

Viktigt Hantera hårddisken v Tappa inte hårddisken och utsätt den inte för stötar. Lägg hårddisken på ett tygstycke eller annat mju

Seite 30 - 22 ThinkPad

5. Ta bort locket 1 och ta sedan ut hårddisken genom att dra i fliken 2. 21 6. Ta bort gummilisterna från hårddisken.

Seite 31 - Återställa fabrikssystemet

8. Sätt in hårddisken i hårddiskfacket och skjut in den ordentligt. 9. Sätt tillbaka locket över facket 1 och skruva i s

Seite 32 - 24 ThinkPad

1. Rör vid ett metallbord eller ett jordat metallföremål. På så sätt minskar du risken att skada SO-DIMM-modulen med statisk elek

Seite 33 - Byta batteri

b. Vänd datorn rätt igen och öppna bildskärmslocket. Lyft bort hand-ledsstödet från datorn enligt bilden nedan. c. Öppna upp

Seite 34 - 26 ThinkPad

Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som följer me

Seite 35

d. Koppla bort kontakten till handlesstödskabeln genom att dra i fliken med fingrarna. Nu är handledsstödet borttaget. Modell med

Seite 36 - 28 ThinkPad

b. Vänd på datorn och öppna bildskärmen. Öppna handledsstödet i den riktning som pilen visar 1 genom att ta tag i flikarna på

Seite 37 - Byta minne

6. Om två SO-DIMM-moduler redan är installerade i minneskortplatsen tar du bort en av dem för att ge plats åt den nya modulen.

Seite 38 - 30 ThinkPad

8. Anslut kontakten till handledsstödets kabel. 9. Sätt tillbaka handledsstödet. Modell med 14-tumsskärm a. Passa in handledss

Seite 39

b. Se till att handledsstödet täcker datorns framsida helt, enligt bilden nedan. Byta minne 36 ThinkPad® T60 Service och felsöknin

Seite 40 - 32 ThinkPad

c. Tryck handledsstödet en aning mot tangentbordet 1. Tryck sedan på stödets övre vänstra 2 och högra 3 kanter så att det

Seite 41

d. Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt. Skruva i de fyra skruvarna för handledsstödet, i den ordning som bild

Seite 42 - 34 ThinkPad

b. Tryck ned handledsstödets övre vänterkant, enligt bilden nedan, tills det snäpper på plats. Se till att handledsstödets övre vä

Seite 43

Modell med 15,4-tums widescreen-skärm a. Anslut kontakten till handledsstödets kabel. b. Tryck på handledsstödets övre vänstra oc

Seite 44 - 36 ThinkPad

c. Tryck på handledsstödets framsida tills det snäpper på plats. d. Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt.

Seite 45

Innehåll Läs detta först . . . . . . . . . . .v Kapitel 1. Hitta information . . . . . . .1 Denna handbok och andra publik

Seite 46 - 38 ThinkPad

datorn. Om datorn har 256 MB minne och du installerar en SO-DIMM-modul på 256 MB ska den mängd som visas under ”Installed memory

Seite 47

Kapitel 6. Hjälp och service Hjälp och service Om du behöver hjälp, service, teknisk assistans eller mer information om ThinkPad-dator

Seite 48 - 40 ThinkPad

v Tekniska ändringar - Ibland görs ändringar sedan produkten har sålts. Lenovo eller din återförsäljare, om Lenovo auktoriserat det

Seite 49

Hjälp var som helst i världen Om du reser med datorn eller flyttar till ett land där din typ av ThinkPad-dator finns till försäl

Seite 50 - 42 ThinkPad

46 ThinkPad® T60 Service och felsökning

Seite 51 - Hjälp på webben

Bilaga A. Garantiinformation Garantiinformation Den här bilagan ger information om den garantitid och typ av garantiservice som gäller

Seite 52 - 44 ThinkPad

Maskin-typ Land eller region för köp Garantitid Olika typer av garanti-service 1955 Europa, Mellanöstern, Afrika (EMEA), Korea Delar och

Seite 53

Maskin-typ Land eller region för köp Garantitid Olika typer av garanti-service 6372 Europa, Mellanöstern, Afrika (EMEA), Korea Delar och

Seite 54 - 46 ThinkPad

beror på när kunden ringer samt om delarna är tillgängliga. Servicenivåer är målsättningar och kan inte garanteras. Den angivna nivå

Seite 55 - Garantitid

Den här typen av Garantiservice är en kombination av typ 1 och typ 2 (se ovan). 6. CRU (kunden byter själv ut delar) och Bud-

Seite 56 - 48 ThinkPad

Index . . . . . . . . . . . . . .69 iv ThinkPad® T60 Service och felsökning

Seite 57 - Garantiservicealternativ

Land eller region Telefonnummer Kina 800-810-1818 ankn 5070 8610 84981188 ankn 5070 (mandarin) Kina (särskilda administrativa regionen Hong

Seite 58 - 50 ThinkPad

Land eller region Telefonnummer Ungern +36-1-382-5720 Indien 1800-425-6666 +91-80-2678-8970 (engelska) Indonesien 800-140-3555 (engelska) 62-21

Seite 59

Land eller region Telefonnummer Filippinerna 1800-1888-1426 (engelska) 63-2-995-8420 (filipino) Polen +48-22-878-6999 Portugal +351-21-892-714

Seite 60 - 52 ThinkPad

Bilaga B. Reservdelar som kunden själv kan byta ut (CRU) Följande delar i ThinkPad-datorn är s.k. CRU-delar som du kan byta ut sj

Seite 61

v Hardware Maintenance Manual och instruktioner på videofilm finns på webbplatsen för support på adressen http://www.lenovo.com/think/s

Seite 62 - 54 ThinkPad

Bilaga C. Funktioner och specifikationer Funktioner Processor v Se efter i datorns systemegenskaper. Gör så här: Högerklicka på ikone

Seite 63

v Uttag för stereohörlurar v Mikrofoningång v 3 USB-portar (Universal Serial Bus) v IR-port v RJ11-telefonkontakt v RJ45 Ethe

Seite 64 - 56 ThinkPad

- Inte i drift: 5° till 43 °C– På höjder över 2400 m - Maxtemperatur utan tryckutjämning: 31°CAnm: Kontrollera att temperatu

Seite 65 - Funktioner

Specifikationer 60 ThinkPad® T60 Service och felsökning

Seite 66 - 58 ThinkPad

Bilaga D. Övrig information Övrig information Lenovo kanske inte erbjuder de produkter, tjänster eller funktioner som beskrivs i det h

Seite 67

Läs detta först Ha inte någon del av datorn som kan ha blivit het i knät eller i kontakt med någon annan del av kroppen und

Seite 68 - 60 ThinkPad

underförstådd licens eller indemnitetsförklaring under Lenovos eller annan parts immateriella rättigheter. All information i dokumentet

Seite 69 - Övrig information

Kablar och kontakter måste vara ordentligt skärmade och jordade för att upp-fylla FCCs gränsvärden. Godkända kablar och kontakter fi

Seite 70 - 62 ThinkPad

Kablar och kontakter måste vara ordentligt skärmade och jordade för att minska risken för störningar av radio- och tv-kommunikation

Seite 71 - Kanada)

servrar. Licensen kan dock uppgraderas till en full Notes-licens till ett reduce-rat pris. Du hittar mer information på webbplatsen

Seite 72 - 64 ThinkPad

tullavgift och moms kan komma att debiteras enligt nationella bestämmelser. Räkna med att det tar mellan tio och tjugo arbetsdagar

Seite 73

TrackPoint Ultrabay UltraNav Följande är varumärken som tillhör International Business Machines Corpora-tion i USA och/eller andra

Seite 74 - 66 ThinkPad

68 ThinkPad® T60 Service och felsökning

Seite 75

Index Bbatteribyta 25 problem 20 byta, batteri 25 CCRU-del (Customer Replaceable Unit)reservdelslista 55 Ddatorns skärm 19 Ffel utan felmed

Seite 76 - 68 ThinkPad

70 ThinkPad® T60 Service och felsökning

Seite 78 - 70 ThinkPad

Innan du flyttar datorn gör du något av följande: stäng av datorn, tryck på Fn+F4 för att försätta datorn i vänteläge eller tryck

Seite 79

PN: 42T8226 (1P) P/N: 42T8226

Seite 80 - (1P) P/N: 42T8226

Kapitel 1. Hitta information Denna handbok och andra publikationer Installationsanvisningar ger hjälp när du packar upp din ThinkPad oc

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare