Lenovo 3000 J 8453 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Motherboards Lenovo 3000 J 8453 herunter. Lenovo 3000 J 8453 User's Manual Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken

Inhaltsverzeichnis

Seite 2

Maak nooit gebruik van een netsnoer waarvan de contactpunten sporen van roest, corrosie of oververhitting vertonen of waarvan het sn

Seite 3 - Lenovo 3000 J Series

ongebruikt laten van de batterij in ontladen toestand leiden tot een verhoogde kans op kortsluiting, waardoor de levensduur van de

Seite 4 - © Copyright Lenovo 2006

ming tegen letsel als gevolg hiervan en om het risico van beschadiging van het systeem te verminderen, doet u het volgende: v Be

Seite 5 - Inhoudsopgave

Vervang de lithium knoopbatterij alleen door hetzelfde type of door een gelijk-waardig type dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

Seite 6

DVD-station bevat geen onderdelen die moeten worden vervangen of onderhou-den. Open de behuizing van het CD-ROM-station of het DVD-s

Seite 7

Overzicht Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Lenovo-computer. In deze computer zijn de nieuwste ontwikkelingen verwerkt op

Seite 8 - Onderhoud

xiv Handboek voor de gebruiker

Seite 9

Hoofdstuk 1. Opties installeren Dit hoofdstuk bevat een inleiding over de functies en opties die beschikbaar zijn voor uw computer

Seite 10 - Batterijen

Microprocessor v AMD Athlon™ 64 v AMD Sempron™ v Intel® Pentium® 4-processor met HyperThreading Technology v Intel Pentium D proce

Seite 11

v 9-pens seriële poort v Zes USB-poorten (twee op het voorpaneel en vier op het achterpaneel) v Muisaansluiting (standaard) v

Seite 13

Gecertificeerde of geteste besturingssystemen1 (verschilt per model) v Linux® v Microsoft Windows 2000Beschikbare opties Enkele beschik

Seite 14

Specificaties In dit gedeelte vindt u de fysieke specificaties van uw computer. Afmetingen Breedte: 331 mm Hoogte: 108 mm Diep

Seite 15 - Overzicht

Ondersteunde opstellingen Waarschuwing: Zorg dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant van de com-puter niet geblokkeerd waken, bijv

Seite 16

v Zorg dat ook anderen de componenten niet aanraken. v Wanneer u een nieuwe optie installeert, houd dan de antistatische verpak

Seite 17 - Kenmerken

De plaats van de aansluitingen aan de achterkant van de com-puter In onderstaande afbeelding ziet u waar de aansluitingen zich aan

Seite 18

Aansluiting Beschrijving Muisaansluiting Hierop kunt u een muis, trackball of ander aanwijsapparaat aansluiten dat een standaard-muisaans

Seite 19

De kap verwijderen Belangrijk Lees voordat u de kap van de computer verwijdert “Belangrijke veiligheidsinformatie” op pagina v en “

Seite 20 - Beschikbare opties

De plaats van componenten In onderstaande afbeelding kunt u zien waar de verschillende onderdelen zich bevinden. 1 Optische-schijf

Seite 21 - Specificaties

Toegang tot de onderdelen op de systeemplaat Mogelijk moet u het stationscompartiment verwijderen om toegang te krijgen tot de onderd

Seite 22 - Benodigd gereedschap

5. Schuif de stationhouder naar voren tot deze op één lijn staat met de twee sleu-ven aan de zijkant van het chassis en verwi

Seite 24

In de onderstaande afbeelding ziet u de plaats van de onderdelen op de systeem-plaat van bepaalde computermodellen. 1 Microproc

Seite 25 - Stuurprogramma’s

In de onderstaande afbeelding ziet u de plaats van de onderdelen op de systeem-plaat (geldt niet voor alle modellen). 1 Micro

Seite 26 - De kap verwijderen

In de onderstaande afbeelding ziet u de plaats van de onderdelen op de systeem-plaat (geldt niet voor alle modellen). 1 Micro

Seite 27 - De plaats van componenten

Geheugen installeren De computer beschikt over twee of vier aansluitingen waarin u DIMM’s (dual inline memory modules) kunt plaatsen.

Seite 28

Volgende stappen: v Als u met een andere optie wilt werken, gaat u naar het desbetreffende gedeelte. v Als u de installatie wil

Seite 29

Volgende stappen: v Als u met een andere optie wilt werken, gaat u naar het desbetreffende gedeelte. v Als u de installatie wil

Seite 30

Wachtwoordbeveiliging Om onbevoegd gebruik van de computer te verhinderen, kunt u met het pro-gramma Setup Utility een wachtwoord in

Seite 31

U vervangt de batterij als volgt: 1. Zet de computer uit en haal de stekker van de computer uit het stopcontact. 2. Verwijder

Seite 32

Opmerking: Als er op de systeemplaat slechts twee pennetjes zijn voor het wissen van CMOS, verwijder de jumper dan weer van die

Seite 33 - Geheugen installeren

Hoofdstuk 2. Het programma Setup Utility gebruiken Het programma Setup Utility is opgeslagen in het EEPROM (Electrically Erasable Prog

Seite 34 - PCI-adapters installeren

Opmerking Lees eerst “Belangrijke veiligheidsinformatie” op pagina v en Bijlage D, “Kennisgevingen”, op pagina 39.Tweede uitgave (febru

Seite 35 - Hangslot

Opmerking: U kunt elke combinatie van maximaal acht tekens (A-Z, a-z en 0-9) gebruiken. 1. Start het programma Setup Utility (zie

Seite 36 - De batterij vervangen

Opmerking: Als u naar het wachtwoord wordt gevraagd, moet u het beheerders-wachtwoord invoeren. 1. Kies in het menu van het prog

Seite 37

26 Handboek voor de gebruiker

Seite 38

Bijlage A. Systeemprogramma’s bijwerken In deze bijlage vindt u informatie over het bijwerken van de POST/BIOS en het herstellen van

Seite 39 - Gebruikerswachtwoord

28 Handboek voor de gebruiker

Seite 40 - Beheerderswachtwoord

Bijlage B. De muis schoonmaken In deze bijlage vindt u aanwijzingen voor het schoonmaken van de muis. De pro-cedure is afhankelijk

Seite 41

1. Zet de computer uit. 2. Keer de muis om en inspecteer de onderkant. Draai de ring 1 naar de ont-grendelde stand om de

Seite 42

Bijlage C. Handmatige modemopdrachten In het volgende gedeelte vindt u opdrachten voor het handmatig programmeren van de modem. Opdrach

Seite 43 - Systeemprogramma’s

Opdracht Functie E_ E0 Opdrachten worden niet afgebeeld E1 Opdrachten worden afgebeeld +++ Escapetekens - Schakelen van werkstand Verzen

Seite 44

Opdracht Functie X2 Gelijk aan X1 plus detectie kiestoon X3 Gelijk aan X1 plus bezetdetectie/blind kiezen X4 Alle responsen en kiesto

Seite 45 - Muis met bal reinigen

Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinformatie . . . .v Situaties waarin onmiddellijk handelen vereist is . .v Algemene veiligheidsric

Seite 46

Opdracht Functie &S1 DSR uit in opdrachtwerkstand en aan in on-linewerkstand &T_ &T0 Test in uitvoering beëindigen &T1 L

Seite 47 - Basic AT-opdrachten

Opdracht Functie %C1 Alleen MNP Class 5 gegevenscompressie inschakelen %C2 Alleen V.42bis gegevenscompressie inschakelen %C3 MNP Class 5

Seite 48

+FDIS: Functies op afstand aangeven. +FDIS= Parameters huidige sessie. +FDR Ontvangst fase C gegevens beginnen of voortzetten. +FDT= Da

Seite 49 - Extended AT-opdrachten

#VSS Silence deletion tuner #VTD Functies voor rapportage DTMF-toon #VTM Plaatsing timingmark inschakelen #VTS Toonsignalen genereren #VTX

Seite 50

38 Handboek voor de gebruiker

Seite 51 - Fax Class 2-opdrachten

Bijlage D. Kennisgevingen Mogelijk brengt Lenovo de in dit document genoemde producten, diensten of voorzieningen niet uit in alle l

Seite 52 - Spraakopdrachten

die websites. Het materiaal op dergelijke websites maakt geen deel uit van het materiaal voor dit Lenovo-product. Gebruik van derge

Seite 53 - #VTX Spraakverzendmodus

Trefwoordenregister Aadapterinstalleren 18 PCI 4 poorten 18 afsluiten, CMOS Setup Utility 25 audiolijningang 9 audiolijnuitgang 9 audiosubsys

Seite 54

Uuitbreidingsadapters 3 USB-aansluitingen 9 Vvervangenopstartvolgorde apparaten 25 verwijderen, kap 10 videosubsysteem 2 voedingACPI (Advanced

Seite 56 - Handelsmerken

iv Handboek voor de gebruiker

Seite 57

Onderdeelnummer: 41T3719 Gedrukt in Nederland (1P) P/N: 41T3719

Seite 58

Belangrijke veiligheidsinformatie Opmerking Het is van belang dat u eerst de veiligheidsinformatie leest. Deze informatie helpt u uw

Seite 59

In het onwaarschijnlijke geval dat een van de onderstaande omstandigheden zich voordoet of als u twijfelt aan de veiligheid van het

Seite 60 - (1P) P/N: 41T3719

Gevaar Gevaarlijke bewegende onderdelen. Houd uw vingers en andere lichaams-delen op afstand. Attentie Zet de computer uit en

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare